بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
دبیرخانه
شرح وظایف :

1.      رعايت سلسله مراتب اداري

2.      رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران، بيماران، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3.      نظارت بر جریان گردش نامه ها و انجام مکاتبات

4.      تايپ كردن نامه ها و يادداشتهاي اداري از روي پيش نويس ها   

5.      رسیدگی به ثبت نامه ها در دفتر اندیکاسیون

6.      تايپ كردن قراردادها ،‌گزارشها ، مقالات و بخشنامه ها

7.      رسیدگی به اندیکس نامه های ثبت شده در دفتر مربوطه

8.      مقايسه مطالب تايپ شده با پيش نويسها و رفع مشكلات و تصحيح نمودن آنها

9.      نگهداري سوابق مربوط به نامه هاي ارسالي و ثبت در دفاتر مخصوص

10.   ثبت نامه هاي رسيده و داخلي در دفاتر مخصوص

11.   ارسال و تحویل نامه ها از طریق سایت الکترونیک (اتوماسیون اداری)

12.   استفاده از سيستم رايانه جهت تايپ نامه ها و ذخيره كليه نامه هاي تايپ شده

13.   تكثير كليه اوراق و نامه ها و تحويل به قسمتهاي مربوطه

14.   بايگاني و نگهداري نامه هاي ارسالي به مراكز مختلف و بيرون از بيمارستان جهت دسترسي  در مواقع ضروري

15.   تحويل كليه نامه هاي داخلي و رسيده پس از تكثير به قسمتهاي مختلف بيمارستان  ( بر اساس دستور)

16.   حفظ و سيانت از نامه هاي محرمانه سازمان و عدم افشاي دستور العملها و نامه هاي اداري به افراد غيرمسئول

17.   دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

18.   انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.