بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
نظر سنجی از پرسنل
پرسشنامه رضایت شغلی
همکار گرامی :
هدف اين پرسشنامه بررسي رضايت شغلي شما مي باشد، خواهشمند است هر جمله را به دقت خوانده و ميزان رضايت خود را از كاملاً راضي تا كاملاً ناراضي نسبت به هر پرسشي مشخص نماييد.
1-از میزان ساعات کار

2-از نحوه تقسیم کار و وظایف محوله

3-از تنوع کار

4-از احساس وجود كردن در اجتماع بواسطه تصدي اين پست.

5-از نحوه برخورد مسئول مافوق نسبت به كاركنان.

6-از صلاحيت و كفايت مسئول مافوق در تصميم گيري.

7-از اينكه در شغلم كاري را انجام مي دهم كه مطابق ميلم مي باشد.

8-از اينكه در اين شغل از ثبات استخدامي برخودارم.

9-از داشتن فرصت خدمت به ديگران در اين شغل.

10-از اينكه در شغلم مي توانم قابليتهاي خود را بكار بگيرم.

11-از نحوه اجراي خط مشي هاي اداري در محل كار.

12-از حقوق و مقدار كاري كه انجام مي دهم.

13-از اينكه مي توانم همكارانم را راهنمايي كنم.

14-از امكان پيشرفت و ترقي در شغل.

15-از آزادي تصمیم گیری در انجام وظایف محوله .

16-از امكان كاربرد روشهاي شخصی در انجام وظايف محوله.

17-از شرايط كاري (امكانات مادي و شرايط فيزيكي كار).

18-از نحوه رفتار همكارانم با يكديگر.

19-از اينكه براي كار خوبي كه انجام داده ام تحسين مي شوم.

20-از احساس موفقيتي كه از انجام كارم بدست مي آورم.
بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.