بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
واحد نظارت بر درمان
شرح وظایف :

مسئول نظارت بر درمان: سرکار خانم سارا مظاهری (داخلی138 )

کارشناسان نظارت بر درمان: سرکار خانم مژگان مصدق (داخلی 137)

سرکار خانم بهناز رضوانی( داخلی 141 )

 

شرح وظایف:

1.     تدوین برنامه ممیزی داخلی بیمارستان و پیگیری جهت انجام بازدیدهای ممیزی طبق تاریخ مقرر

2.     پیگیری جهت حل مشکلات مشاهده شده درزمان بازدید از طریق برگزاری کمیته های بیمارستانی

3.      تعامل نزدیک با واحد آمار واطلاعات بیمارستان جهت استخراج شاخص ها و تجزیه و تحلیل آنها و  برنامه ریزی جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات

4.     تعامل با واحد کنترل عفونت جهت استخراج و تحلیل داده های عفونت بیمارستان

5.      تعامل با دفتر پرستاری و مسئول خطا و خطر بیمارستان جهت بررسی خطاهای گزارش شده و  اجرای طرح FMEA در بیمارستان

6.     برگزاری جلسات توجیهی جهت مسئولین برای آشنایی با مراحل تدوین برنامه استراتژیک

7.     جلب مشارکت مسئولین ، تیم مدیریت اجرایی و حاکمیتی بیمارستان جهت تدوین برنامه استراتژیک

8.     تدوین برنامه بازنگری برنامه های استراتژیک و عملیاتی بیمارستان

9.     همکاری درزمینه تدوین خط مشی ها، فرایند ها و روش های اجرایی بیمارستان

10.  تهیه گزراش عملکرد سالیانه از فعالیت های انجام شده براساس برنامه استراتژیک و عملیاتی بیمارستان

11.  پیگیری برگزاری کمیته تیم های مدیریت اجرایی و حاکمیتی و بهبود کیفیت بیمارستان

12.  تعامل با مسئول کمیته های بیمارستان جهت پیگیری مصوبات مطروحه در صورت جلسات

13.  تطبيق و هماهنگي كليه امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي اعتبار بخشی جهت ارتقاء كمي وكيفي خدمات

14.  همكاري و ارتباط با ساير كارشناسان اداره نظارت معاونت درمان دانشگاه در زمينه هاي ارزشيابي ، تشكيلا ت بيمارستان ، فعاليتهاي امور مالي و غيره

15.  كارشناس رابط بيمارستان با معاونت درمان دانشگاه

16.  شركت در كليه جلسات كميته ها و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي

17.  مطالعه و بررسي نيازهاي پرسنلي بيمارستان و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع كمبود و چگونگي استفاده صحيح از وجود پرسنل به صورت تمام وقت يا پاره وقت

18.   مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان بيمارستان بر اساس نوع و كميت در جهت ايجاد هماهنگي در بيمارستان و ارائه به مافوق

19.  كمك به برنامه ريزي طرح هاي بيمارستان و فعاليت هاي مركز جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات

20.  نظارت و ارائه راهكارهاي لازم جهت كاهش هزينه هاي مازاد بيمارستان و افزايش منابع در آمد   

21.  نظارت و ارائه راهكارهاي لازم جهت كاهش كسورات ناشي از اسناد پزشكي توسط سازمانهاي بيمه گر

22.  جمع آوری و تخلیص اطلاعات مربوط به اجرای طرح نظر سنجی از بیماران و پرسنل و ارائه گزارشات آماری به مافوق

23.  شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی الزامی طبق استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان

24.  دقت در نگهداري از وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

25. انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.