بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
روانشناسی
شرح وظایف :

1.        رعايت سلسله مراتب اداري

2.        رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران ، بيماران ، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3.        ارتباط با بيمار و جلب اعتماد وي بر اساس روشهاي علمي و ارائه طرحهاي مناسب نسبت به تقويت روحیه  همكاري در بيمار جهت تقويت رفتار و ارائه طرح درماني مناسب براي هر بيمار

4.        تهيه شرح حال كامل از بيمار در بدو ورود و پس از مراجعه بيمار از مرخصي موقت و يا در موقع لزوم

5.        ثبت تغييرات خلقي بيمار و نحوه پيشرفت و ي و ثبت درمان روانشناختي

6.        روان درماني حمايتي و عميق و ثبت اقدامات انجام شده جهت استفاده ساير اعضاء تيم درماني

7.        تشكيل جلسات گروه درماني در هفته حداقل يكبار بسته به نوع وضعيت بيماران و تشكيل دهنده گروه ، ثبت نتايج بدست آمده از گروه

8.        همکاری در تدوین خط مشی های روان شناسی براساس سنجه های اعتبار بخشی

9.        ارائه راهكارهاي مناسب درمان رفتاري به خصوص براي بيماران مزمن

10.      همكاري و آموزش ساير پرسنل مرتبط با بيمار به خصوص پرستاران در جهت نيل به اهداف رفتار درمانی  و ثبت سير و  نتايج بدست آمده از رفتار درماني

11.      انجام آزمونهاي روانشناختي و ثبت نتايج آن جهت استفاده سايراعضاء تيم درمان در صورت نياز

12.      مصاحبه با خانواده بيمار در بدو بستري و تهيه شرح حال روان شناختي و كسب اطلاعات مورد نياز جهت تشخيص و درمان بيمار

13.      مصاحبه با خانواده بيمار پس از بازگشت وي از مرخصي موقت جهت كسب اطلاعات مورد نياز در طول مرخصي

14.      تشكيل جلسات مشاوره با خانواده بيمار در طول بستري جهت تعامل بهتر با جانباز و بالا بردن  شناخت بيماري علل رفتار و ... 

15.      بررسی روزانه تغییرات خلقی بیمار در صورت نیاز و گزارش به پزشک، مسئولین بخش و روان پرستار جهت مراقبت و درمان

16.      حضور هنگام ويزيت روانپزشك

17.      ارائه راهكارهاي مناسب در جهت برقراري رابطه  بهتر روانپرستار با بيمار

18.      همكاري با ساير كادر درمان در برنامه هاي تفريح درماني ، كار درماني ، ورزش و ...

19.      دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

20.     انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.