بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
آموزش به بیمار
شرح وظایف :

خانم فرزانه بهرامی

داخلی:121

1.          رعايت سلسله مراتب اداري

2.          رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران

3.          ایجاد بسترسازی و فرهنگ سازی در زمینه آموزش به بیمار در راستای منشور حقوق بیمار

4.          تدوین برنامه عملیاتی به توجه به استراتژی های آموزش به بیمار در راستای برنامه  استراتژیک بیمارستان

5.          تعیین رابط آموزشی برای هر بخش

6.          وجود برنامه آموزشی جهت رابطین آموزشی

7.          داشتن برنامه جامعه آموزش به بیماران جهت 3 بیماری غیر واقع شایع

8.          داشتن برنامه جامعه آموزش به بیماران جهت حداقل 5 مورد از شایعترین علل مراجعه و بستری در هر بخش

9.          استقرار برنامه آموزش به بیمار در بدو ورود

10.       استقرار برنامه آموزش به بیمار هنگام ترخیص

11.       وجود بانک اطلاعاتی بیماران نیازمند به آموزش و پیگیری آن پس از ترخیص بیمار

12.       اختصاص بخشی از وب سایت بیمارستان جهت آموزش به بیمار

13.       ارائه اطلاعات کلامی و نوشتاری جهت مراجعات بعدی بیمار

14.       دریافت رضایت سنجی از بیماران در زمینه آموزش به بیمار

15.       تحلیل پرسش نامه های رضایت سنجی

16.       برگزاری برنامه آموزش به بیمار بصورت گروهی

17.       برگزاری برنامه آموزش به بیمار بصورت فردی

18.       تشکیل کمیته آموزش به بیمارهر 2 ماه یکبار و ارسال به موقع صورت جلسات

19.       تهیه آمارها و شاخص های آموزش به بیمار بصورت ماهانه

20.       شرکت در جلسات و گارگاه های الزامی طبق استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان

21.       همکاری با مسئولان اعتبار بخشی در زمان ارزشیابی سالانه بیمارستان

22.       دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

23.       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.