بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
واحد فن آوری اطلاعات
شرح وظایف :

رئوس وظايف مربوطه اين قسمت بشرح زير مي باشد :

 1-      پيگيري امور مربوط به فن آوري اطلاعات بيمارستان از طريق ارتباط با واحدهاي ذيربط در دانشگاه با هماهنگي مسئول مربوط در بيمارستان

      2-  نظارت بر نحوه انجام فعاليت ها در مرکز اينترنت بيمارستان

      3- نظارت بر سايت اينترنتي بيمارستان و تلاش در جهت بروز نمودن اطلاعات

      4- نظارت مستمر و پيگيري امور مربوط به سيستم HIS

      5- پيگيري خريد و کارشناسي لازم در خصوص نصب و استفاده از نرم افزارهاي مورد نياز بيمارستان

      6-  حضور فعال در جلسات مربوط به فعاليتهاي IT و ساير جلسات مورد نظر مديريت

      7- تهيه آمارهاي مورد نياز و ارائه به مسئولين ذيربط

      8- تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع آنها

      9- حفظ و نگهداري و پشتيباني و عيب يابي شبکه

     10- پشتيباني و هماهنگي جهت رفع عيب مشکلات مرکز مخابرات بيمارستان با شرکت پشتيبان و تاسيسات

     11- رفع مشکلات شبکه در زمينه ي دربهاي اکترونيکي

     12- نظارت و سرپرستي پرسنل واحد ذيربط

     13- ارزشيابي کارکنان تحت سرپرستي

     14- انجام ساير امور محوله از طرف مديريت بيمارستان
 


دانلود فایل شرح وظایف واحد فن آوری اطلاعات
عکس :موسوی زاده
نام و نام خانوادگی :موسوی زاده

سمت :مسوول

تحصیلات :لیسانس

مسیر دستیابی به دفتر :

شماره مستیقم :110

تلفن :

پست الکترونیک :it.mosavi@gmail.com

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.