بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
واحد امور مالی
شرح وظایف :

وظایف و مسئولیت ها :

1.         رعايت سلسله مراتب اداري

2.         رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران، بيماران، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3.        برنامه امور مالی و محاسباتی و تنظیم حسابها طبق قانون و مقررات

4.        انجام و نظارت بر حفظ و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر مالی

5.        كنترل فاكتورهاي خريد و ورود به انبار بيمارستان

6.         صدور چك و حواله ها

7.        واگذاری تنخواه با تأیید مقامات مجاز به تنخواه گردان ها و مراقبت در واریز به موقع

8.        پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته

9.         پرداخت علی الحساب در پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات بر اساس دستور مقام مافوق

10.       تنظيم دفاتر حسابداري ( دفتر بانك ، دفتر كل )

11.       انجام حسابداري درآمدها 

12.       تنظيم دفتر درآمدها ( حساب معين ، دفتر معين)

13.      تنظيم پرونده هاي مالي ( بانك ، حساب بستانكاران و بدهكاران )

14.      پيگيري بيمه و تنظيم اسناد حسابداري

15.      پيگيري واريزي ها و دريافتي ها

16.       تنظيم صورتحسابها در موعد مقرر

17.      تنظيم سرفصلهاي حساب و رفع اختلاف حسابهاي ثبت شده

18.      رسيدگي به  اسناد و مدارك از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي

19.       كنترل فاكتورهاي خريد و ورود به انبار بيمارستان

20.       صدور چك و حواله ها

21.       تنظيم دفاتر حسابداري ( دفتر بانك ، دفتر كل )

22.      انجام حسابداري درآمدها 

23.      تنظيم دفتر درآمدها ( حساب معين ، دفتر معين)

24.      پيگيري واريزي ها و دريافتي ها

25.      تنظيم صورتحسابها در موعد مقرر

26.      تهيه گزارشات لازم و ارائه به مسئولين مافوق

27.      دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

28.      انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.