بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
واحد امور اداری
شرح وظایف :

مسئول واحد مدیریت منابع انسانی: سرکار خانم هاشمی(داخلی 110)

کارشناس واحد مدیریت منابع انسانی:سرکار خانم صفری(داخلی 111)

 

وظایف و مسئولیت ها :

1.     رعايت سلسله مراتب اداري

2.     رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران ، بيماران ، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3.     کسب خط مشی اجرایی در زمینه امور محوله از مسئول مربوطه

4.     برنامه ريزي و نظارت مستمر در اجراي كليه اقدامات مربوط به برآورد و تأمين نيروي انساني بر اساس تشكيلات مصوب

5.     اعمال نظارت بر حسن اجراي اصول و مقررات استخدامي و ضوابط مربوطه

6.     بررسي نيازهاي استخدامي مورد نياز و نظارت كامل بر حسن جريان انتقادات ،‌انتصابات ،‌توقعات و ساير امور استخدامي مربوطه  

7.     تدوين خط مشي كلي ،‌تنظيم بخشنامه هاي مختلف در حوزه امور اداري به منظور ايجاد هماهنگي  

8.     نظارت و اعلام نظر مستمر بر نحوه اجراي قوانين ، آئين نامه ها و مصوبات انضباطي و كيفري كاركنان 

9.     تهيه و تنظيم شرح وظائف كليه قسمتها و واحدهاي بيمارستان با همکاری مسئولین مربوطه

10.  نظارت بر حسن اجراي شرح وظائف توسط كليه كاركنان در واحدهاي مختلف بيمارستان

11.  انجام مکاتبات در حدود وظایف اداری از طرف مسئول مربوطه ارجاع می گردد.

12.  تنظيم احكام مأموريت خارج از استان با هماهنگي مسئولين مربوطه

13.  تهيه و تنظيم آمار واطلاعات مربوط به كاركنان و خانواده محترم آنها   

14.  تنظيم پيش نويس قراردادها و عقد قرارداد ساليانه و يا موقت با كليه كاركنان قراردادي و ساعتي

15.  نظارت بر عقد قرارداد با نيروهاي شركتي توسط شركت طرف قرارداد بيمارستان

16.  ارتباط مستمر با اداره كار و امور اجتماعي و اطلاع از دستورالعملها و بخشنامه هاي جديد

17.  ارتباط مستمر با سازمان و اطلاع از دستورالعملها و بخشنامه هاي جديد با هماهنگي مسئولين مافوق 

18.  آماده نمودن ليستها،‌آمار ،‌اطلاعات و موارد درخواستي سازمان با هماهنگي مسئولين مافوق

19.  پيگيري تنظيم و تحويل تقدير نامه و لوح هاي سپاس جهت كاركنان

20.  نظارت بر ارزيابي عملكرد كاركنان بيمارستان با همكاري مسئولين قسمتها بصورت ماهيانه و ارزشيابي ساليانه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

21.  همكاري و هماهنگي كامل با سوپروايزر آموزشي بيمارستان جهت برگزاري جلسات آموزشي و تهيه جزوات و ... در خصوص ارتقاء شغلي كاركنان

22.  برگزاري مسابقات مختلف جهت تشويق كاركنان

23.  پيگيري تسهيلات مختلف جهت تقسيم بين كاركنان  

24.  مكاتبه با مؤسسات ،‌بانكها و تأمين اجتماعي در خصوص نيروهائي كه بازخريد يا بازنشسته يا تسويه حساب مي نمايند

25.  مشاركت در برگزاري جشنها ،‌سمينارها ،‌كنفرانسها ، نمايشگاهها و ساير امور مشابه با همكاري مبادي ذيربط

26.  پيگيري در خصوص استفاده از منابع رفاهي جهت استفاده كاركنان

27.  ارائه گزارشهاي لازم و درخواستي به مسئولين مافوق

28.  دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

29.  انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.