بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
سوپر وایزر بالینی
شرح وظایف :

آقای پرویر حمیدی

داخلی:219

 

وظایف و مسئولیت ها :

1.        رعايت سلسله مراتب اداري

2.        رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران ، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3.        كسب آگاهي از وضعيت امور جاري مرکز و بررسي گزارش هاي مسئولين بخش ها و قسمتهاي مختلف مرکز 

4.        بازديد از كليه بخش ها و قسمت ها در طول شيفت مربوطه و  رسيدگي و نظارت بر كار كادر پرستاري و نيروهاي موظف و ارائه تذكرات ، راهنمائي ها و ايجاد هماهنگي هاي لازم 

5.        رسيدگي به امور پرستاري در شيفت مربوطه و كنترل نحوه انجام مراقبت هاي پرستاري به ويژه جانبازان بدحال

6.        رسيدگي به امور كليه قسمتهاي مرکز در زمان شيفت مربوطه و كنترل وضعيتهاي موجود

7.        نظارت ، هماهنگي و اقدام در مورد پذيرش جانبازان اورژانس جهت بستري

8.        نظارت بر توزيع غذا و رسيدگي به شكايات واصله در طول شيفت مربوطه در خصوص غذا و بهداشت  

9.        ثبت كليه نيروهاي شيفتي دردفتر گزارش پرستاري و ارائه گزارش در خصوص نيروهائي كه در شيفتهاي خود حضور پيدا نكرده اند به امور اداري مرکز پس از پايان شيفت مربوطه

10.     اقدام در خصوص رفع كمبودهاي پرسنل شيفت مربوطه  

11.     تشخيص نيازها و مشكلات موجود در مرکز  و ارجاع مشكلات موجود به مسئولين مافوق

12.     بازديدونظارت بركليه واحدهاي مرکز و هماهنگي هاي لازم جهت انجام امورمحوله جاري توسط قسمتهاي مختلف مرکز

13.     شرکت در کمیته های مختلف مرکز در صورت لزوم

14.     ثبت گزارش کلیه وقایع و اتفاقات در طول شیفت در دفتر گزارش سوپروایزری و اطلاع رسانی به مافوق

15.     مشارکت فعال در اجرای امور مربوط به اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی

16.     نظارت بر حسن اجرای عملکرد واحدهای مختلف درمانی وغیر درمانی در طول شیفت

17.     مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری مرکز

18.     مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز

19.     مشاکت و همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای زیربط

20.     مشارکت در پذیرش و ترخیص جانبازان

21.     مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائی ها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف

22.     مشارکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی و مهارت

23.     دقت در نگهداري از وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

24.     انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.